Szolgáltatásaink

Az Ideas & Solutions élenjáró megoldásokat dolgoz ki az új gyógyszerek és orvostechnikai eszközök elérhetővé tételére:

Technológiaértékelési, árképzési és finanszírozási tárgyú közpolitikák, koncepciók

Az egészségügyi innováció folyamatos, a költségvetési korlátok állandóak, az egészségügyi rendszerek pedig eredendően rugalmatlanok. Az összes érdekelt félnek innovatív és életképes közpolitikai megoldásokat kell találnia ahhoz, hogy szembenézzen a kihívásokkal, és működőképes megoldásokat találjon az új egészségügyi technológiákhoz való hozzáférés biztosítására. Bizonyított tapasztalattal rendelkezünk a génterápiák, a különösen ritka betegségek gyógyszerei (ultra-orphan medicines), az onkológiai gyógyszerek, valamint a vakcinák finanszírozói szempontú értékelésére, árazására és támogatására vonatkozó közpolitikai koncepciók kidolgozásában.

Egészségügyi technológiaértékelési (HTA) rendszerek tervezése, ezzel kapcsolatos képzések

A globális egészségügyi technológiaértékelési (HTA) rendszerek területén különleges tudással, több tucatnyi projekt- és tréningreferenciával rendelkezünk. Büszkék vagyunk arra, hogy Közép-Európa, Közép-Ázsia, a Közel-Kelet és Észak-Afrika közpolitikai döntéshozóit támogattuk HTA-koncepciók és módszertanok kialakításában, elsajátításában. A HTA-rendszerek tervezése során szem előtt tartjuk, hogy ezeket a rendszereket a helyi társadalmi-gazdasági környezetbe is be kell ágyazni, amely nagymértékben eltérhet a kiforrott egészségügyi (és HTA-) rendszerekkel rendelkező országoktól.

Piacra viteli (market access) stratégiák, kockázatmegosztási megállapodások (MEA) és gyógyszerbeszerzési modellek

Átfogó market access stratégiákat dolgozunk ki innovatív gyógyszerek és orvostechnikai eszközök számára, mind regionális, mind pedig nemzeti szinten. Javaslatokat teszünk az optimális finanszírozási csatornákra, támogatási indikációkra és felírási jogosultságokra, a finanszírozók által elfogadható termékárakra és a lehetséges kockázatmegosztási megállapodásokra vonatkozóan (managed entry agreements, MEA; a magyar terminológiában támogatásvolumen-szerződésnek is nevezzük, részben hibásan). A finanszírozói szerepkörben szerzett tapasztalatokra építve olyan költségmegosztási és kockázatmegosztási szerződéseket tervezünk, amelyek komplex érdekkörnyezetben komplex termékek finanszírozását segíthetik elő (pl. génterápiák, onkológiai kombinációs terápiák).

Egészség-gazdaságtani elemzések

Néhány kiemelt európai és közel-keleti országban vállaljuk betegségteher-elemzések, költségvetési hatáselemzések, törzskönyvezés előtti hatósági konzultációkat (early HTA advice) támogató technológiaelemzések elkészítését. Emellett évente átlagosan 30-40 támogatási/befogadási kérelmet (dossziét) készítünk közép-európai országokban, ideértve a klinikai összefoglalókat és a költséghatékonysági modellek adaptálását is.

Finanszírozói kommunikációs és tárgyalási tréninge

Örömmel osztjuk meg a finanszírozóként és közpolitikai döntéshozóként szerzett tárgyalási tapasztalatainkat szimulált tárgyalások (ún. mock negotiation) révén. Már több tucat irodai és külső helyszínen tartott (off-site) tréningen alkalmaztuk sikeresen az általunk kidolgozott döntéshozói személyiségprofil-modellt Európa-szerte, a Közel-Keleten és Afrikában. Tréningjeink a termékek piacra viteli engedélyezését vagy a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, a „valódi” finanszírozókkal való találkozás előtt, és/vagy akciótervezési workshopokkal kombinálva a piacra lépés előtti felkészülés központi elemei lehetnek.

Támogatási és árazási (P&R) rendszerek elemzése

Ügyfeleink termékbevezetés előtti tevékenységeit részletes rendszerelemzésekkel (landscaping analyses) támogatjuk az általunk lefedett valamennyi földrajzi régióban. Szakirodalomkutatást, online forráselemzést, valamint primer kutatási (interjú-) programokat végzünk a véleményformáló szakemberekkel (KOL) független szakértőkkel és döntéshozókkal. Kutatási projektjeinket jellemzően az ügyfelünk előtt megnyíló stratégiai opciók értékelésével ki, és ez alapján ajánlásokat fogalmazunk meg.

Projektjeink különböző méretűek a nagyon nagytól a kicsiig, az ügyfelek különböző igényeinek, időhorizontjainak és pénzügyi elvárásainak megfelelően.

Projektjeink angol, német, orosz, francia és spanyol nyelven zajlanak.

Ha további információra van szüksége szolgáltatásainkról, küldjön üzenetet!